1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1. Hivatalos név: Tiszaigar Községi Önkormányzat
  2. Székhely: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
  3. Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
  4. Telefonszám: +36-59-513-017
  5. Faxszám: +36-59-513-017
  6. Központi elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu
  7. A honlap URL-je: https://tiszaigar.hu/
  8. Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-513-017

– Telefaxszám: +36-59-513-017

– Ügyfélfogadás helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Dr. Kovács Péter jegyző

– Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs);

Kedd (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00);

Szerda (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs);

Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00);

Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Szilágyi László polgármester

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Kovácsné Szabó Tünde alpolgármester/képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Fodor Ottó képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Gál István képviselő

– Hivatali elérhetőség

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Gőz Andrea képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Dr. Kovács Péter jegyző

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Titkárság: Szabó Imréné titkársági referens

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-415-103
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Pénzügyi iroda: Vadász Katalin pénzügyi ügyintéző

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-515-013
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: vadasz.katalin@nagyivan.hu

Igazgatás: Dr. Drágán Dávid jogi referens

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: dr.dragan.david@tiszaigar.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

– Tiszaigar Községi Önkormányzat irányítása, felügyelete, ellenőrzése alá, valamint alárendeltségébe nem tartozik közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

– Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Tiszaigar Községi Önkormányzat nem tulajdonosa és nem tagja gazdálkodó szervezetnek.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– Nem releváns

1.4. Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

– Tiszaigar Községi Önkormányzat nem alapított közalapítványt.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

– Nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

– Nem releváns

1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

– Igari Hírek

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

– Szerkesztőség, kiadó neve: Tiszaigar Községi Önkormányzat

– Elérhetősége:

      • Telefon: +36-59-513-017
      • Fax: +36-59-513-017
      • Földrajzi hely: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
      • Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
      • Elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

– Szilágyi László polgármester

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

      • Telefon: +36-56-795-764
      • Telefax: +36-56-795-789
      • Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.
      • Ügyfélfogadás helye:
      • Ügyfélfogadás rendje: Hétfő (7:30 – 17:00); Kedd (nincs); Szerda (8:00 – 16:00); Csütörtök (13:00 – 16:00); Péntek (8:00 – 12:00)

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– költségvetési szerv neve: TISZAIGARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

– székhelye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat:

       • Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (II.27.) határozata
       • Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (II.25.) határozata
       • Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2019. (XII.11.) határozata
       • Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2019. (XII.11.) határozata
       • Tiszaderzs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 555/2019. (XII.11.) határozata

– költségvetési szerv alapító okirata:

Alapító okirat

Alapító okirat – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

– Módosító okirat:

1. dokumentum

2. dokumentum

– működési engedélye: nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Szerv vezetője: Dr. Kovács Péter

– Szerv honlapjának URL-je:

https://tiszaigar.hu/

https://www.nagyivan.hu/

https://www.tiszaderzs.hu/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/294707

– Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

– Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

– a Tiszaigar Községi Önkormányzat a kötelező feladatokon kívül nem lát el önként vállalt feladatot

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

– Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

Formanyomtatvány

– Rendkívüli települési támogatás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

Formanyomtatvány

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Formanyomtatvány

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Formanyomtatvány

– Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem (Illetékmentes)

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/86/JEGYZ00222

– Zajkibocsátási határérték megállapítása

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/196/OKTVF00265

– Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00219

– Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00221

– Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0073d29c-9c41-4fa7-8f94-71b3b994154a

– Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c8df003e-367b-42ca-89c6-66c2d66f374f

– Apai elismerő nyilatkozat

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Gyermekvallalas20091202.html

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Házasságkötési szándék bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/22/ANYKV00003

–  Hagyatéki eljárás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a7ae8dc7-62e4-40fe-808e-c4368cfd784e

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Lakcímváltozás bejelentése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7e085583-2d6d-4c31-8ee4-fe1303e7ff2f,lakcimbejelentes

– A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/106/JEGYZ00502

– Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/12/JEGYZ01001

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

– Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Ügyfélfogadási cím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Nyitvatartási idő: Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs); Kedd (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Szerda (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

– Formanyomtatványok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:

– Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Formanyomtatvány

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap

Formanyomtatvány

Kereskedelmi ügyek:

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Formanyomtatvány

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról

Formanyomtatvány

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

Formanyomtatvány

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kibocsátása iránt és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Formanyomtatvány

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adatiban bekövetkezett változásról és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról

Formanyomtatvány

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránt

Formanyomtatvány

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adataiban bekövetkezett változásról

Formanyomtatvány

– BEJELENTÉS üzlet megszűnéséről

Formanyomtatvány

– KÉRELEM vásárlók könyvének hitelesítése iránt

Formanyomtatvány

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

– E-önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

– e-Papír: https://epapir.gov.hu/

– Időpontfoglalás: Maradjunk kapcsolatban!

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

– Személyreszabott Ügyintézési Felület: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

– településfejlesztés, településrendezés;

– településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);

– a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

– környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

– gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

– szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

– lakás- és helyiséggazdálkodás;

– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

– sport, ifjúsági ügyek;

– nemzetiségi ügyek;

– hulladékgazdálkodás;

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

– A 2. pont tartalmazza.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

– A 2. pont tartalmazza.

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

– Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők, valamint a kereskedelmi tevékenység adataira vonatkozó nyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

– Magánszálláshelyek nyilvántartása

Aszálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)

– Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (1)

–  Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1)

– Telepengedélyekről vezettet nyilvántartás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)

– Méhészkedésről vezetett nyilvántartás

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §

– Ebnyilvántartás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §. (2)

– Szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §

– Bélyegző nyilvántartás

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

– Tiszaigar Községi Önkormányzat nem jelentet meg nyilvános kiadványt.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

– Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

– Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

– Nem releváns

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/294707

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (16-17. §-ai), amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/294707

– közmeghallgatás

– lakossági fórum

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/294707

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

– Ülés helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

– Ülés helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/rendeletek/

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/hatarozatok/

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/rendeletek/

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/hatarozatok/

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

– Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

– Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://tiszaigar.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

– Nem releváns

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

– A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 4/2018. (X. 31.) utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

– Tiszaigar Községi Önkormányzat

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Földrajzi helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Telefonszám: +36-59-513-017

– Telefaxszám: +36-59-513-017

– Elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

– Nincs ilyen Tiszaigar Községi Önkormányzatnál.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

– Nem alkalmaz az Önkormányzat ilyen jellegű ÁSZF-t.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

– Nincs ilyen szerződés.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

– Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

– Nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 326/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Tiszaigar Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 326/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Tiszaigar Községi Önkormányzatra vonatkozóan

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 326/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Tiszaigar Óvodára vonatkozóan

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

– Nem releváns

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

– Tiszaigar Községi Önkormányzatra vonatkozóan nem történtek egyéb ellenőrzések, vizsgálatok.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

– 2018. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika

1. táblázat

2. táblázat

– 2019. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika

1. táblázat

2. táblázat

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika

1. táblázat

2. táblázat

– 2020. év II. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika

1. táblázat

2. táblázat

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika

1. táblázat

2. táblázat

3.2. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

– Tiszaigar Községi Önkormányzat

2019 évi beszámoló

2020 évi beszámoló

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

2019 évi beszámoló

2020 évi beszámoló

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

1. táblázat

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

1. táblázat

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

1. táblázat

– Tiszaigar Községi Önkormányzat nem nyújt költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokat.

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

– Nem releváns.

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

– Tiszaigar Községi Önkormányzat fenntartásában álló háziorvosi rendelő felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés

Szerződés

– Tárolóépület építésére vonatkozó kivitelezési szerződés

Szerződés

– Polgármesteri hivatal épületének felújítása

Szerződés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

– Tiszaigar Községi Önkormányzat esetében nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

– Nincsenek ilyen kifizetések.

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

– TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004 – Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem

– Fejlesztés leírása: Tiszaigar Község csapadékcsatornázása I. ütem Projekt-előkészítő tanulmány TOP-2.1.3-2015 Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztés c. dokumentum (link)

– Szerződések

– Megalapozó dokumentum elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Engedélyes tervek elkészítésére irányuló tervezési szerződés (link)

– Kivitelei tervek elkészítésére irányuló tervezési szerződés (link)

– Kötelező nyilvánosság megvalósítására irányuló megbízási szerződés (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Települési vízkárelhárítási terv készítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Vízjogi létesítési engedély érvényességének meghosszabbításához szükséges dokumentáció elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Marketing, nyilvánosság feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00012 – Hűtőház kialakítása Tiszaigaron a helyi gazdaság fejlesztése érdekében

– Fejlesztés leírása: Üzleti terv Helyi gazdaság fejlesztése c. felhíváshoz kódszám: TOP-1.1.3-15-JN1 Hűtőház kialakítása Tiszaigaron a helyi gazdaság fejlesztése érdekében c. dokumentum (link)

– Szerződések

– Üzleti terv elkészítésére irányuló együttműködési megállapodás (link)

– Üzleti terv elkészítésére irányuló együttműködési megállapodás 1. sz. módosítás (link)

– Koncepció terv elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés módosítása (link)

– Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló megbízási szerződés és 1. sz. módosítása (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére irányuló szerződés (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar Községben

– Fejlesztés leírása: Projekt terv A TERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati konstrukció (Kódszám: TOP-3.2.1-15) keretében megvalósítandó Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar Községben c. projekthez (link)

– Szerződések:

– Projekt terv készítésére irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

Projektmenedzsment feladat ellátására irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló szerződés (link)

– Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Műszaki dokumentáció elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki munkarészek elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Kivitelezésre irányuló építési kivitelezési vállalkozási szerződés (link)

– EFOP-1.5.3-16-2017-00093 – Fejlődés a Tisza-tó mentén

– Fejlesztés leírása:

A projekt tartalmának bemutatása:

TISZAFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 500 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „FEJLŐDÉS A TISZA-TÓ MENTÉN” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00093 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

Projektgazda: Tiszafüred Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

– Tiszafüred Város Önkormányzata

– Abádszalók Város Önkormányzata

– Tiszaderzs Község Önkormányzata

– Tiszaszőlős Község Önkormányzata

– Tomajmonostora Község Önkormányzata

– Nagyiván Község Önkormányzata

– Tiszaigar Község Önkormányzata

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:

– a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;

– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;

– munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

– a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

– közösség egészségfejlesztése;

– a térségi életminőség javítása;

– a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.02.01. – 2021.01.31.  500 000 000 Forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatás.

– Szerződések:

– Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (link)

– Szolgáltatások nyújtására irányuló megbízási szerződés (Általános önkéntes tevékenység tréning, Innovatív házi pénztár) (link)

– Szolgáltatások nyújtására irányuló megbízási szerződés (Irodai eszközök beszerzése) (link)

– Szolgáltatások nyújtására irányuló megbízási szerződés (Önellátás-konyhakert programhoz kapcsolódó vetőmagok biztosítása) (link)

– Árubeszerzési szerződés (Prémium minőségű KN95-ös maszk – 2000 db -) (link)

– Szakkivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés (Tiszaigar Községi Önkormányzatnál EFOP iroda kialakítása) (link)

VP6-7.2.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzés

– Fejlesztés leírása:

A projekt eredményének megnevezése:

A projekt keretében 1 db Roading Midi függesztett grédert, 1 db SonalikaSolis 50 traktor beszerzése történt meg.

A projekt eredményének leírása:

Beszereztünk 1 db Roading Midi függesztett grédert, funkcióját tekintve földút készítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hó eltakarítására is, valamint 1 db SonalikaSolis 50 traktort a munkagép erőgép igényének kielégítésére. A felhívás előírásainak megfelelően a kötelező nyilvánosság biztosítási tevékenységet is megvalósítottuk külső szolgáltató közreműködésével a Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató és az Arculati Kézikönyvben foglaltak szerint, 1 db „D” típusú tábla került kihelyezésre a megvalósítás helyszínén, továbbá aloldalt készítettünk honlapunkra.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Az erőgéppel és a függesztett munkagéppel önkormányzatunk a kerületi utak karbantartásához és javításához szükséges gépekkel rendelkezik. A beruházás megvalósulását követően nem lesz szükség a feladat ellátásához bérmunka igénybevételére. Az önkormányzati tulajdonú útjainkat az időjárás és a használat okozta hibákat folyamatosan tudjuk javítani. A beruházás megvalósításával az önkormányzatnak megtakarítása keletkezik, valamint a folyamatos karbantartással a lakosság életminősége is növekszik.

Az 1. mérföldkő keretében beszerzettgép műszaki adatai:

Roading Midi függesztett gréder funkcióját tekintve földútkészítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hóeltakarítására is. Befoglaló méretei: 1.200×2.000×3.200 mm. A fémváz anyagminősége: S355. Erőgépre hátra csatlakoztatható szabványos kat. II-es felfüggesztéssel. Névleges teljesítmény igénye: 50-100 Le. Munkaspecifikus teljesítménye: óránként kb. 1-2 km út gréderezése, kiinduló állapot és útszélesség függvényében. A földtoló pajzs szélessége 2.500 mm, gumilappal felszerelhető igény szerint. A gréder vezérlése az erőgép kihelyezett 3 hidraulika körén keresztül történik.

Ablakhátas út kialakításához dőlésszög állítása +/- 10˚, a földtoló pajzs hidraulikus állíthatósága: +/- 35˚, mechanikus oldalkitolás mindkét irányba: 500 mm. Levegőszíntartó kerekek egymástól 900 mm-re. A közúti közlekedéshez alkalmas fényvisszaverővel és világító berendezéssel szerelt.

A projekt mérföldkövei:

Mérföldkő
sorszáma
Mérföldkő elérésének dátumaEredmény leírásaMérföldkő eléréséig felhasználni tervezett összeg (Ft)
12018. 09. 13.Beszereztünk 1 db Roading Midi függesztett grédert, funkcióját tekintve földút készítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hó eltakarítására is.2 437 104
2.2018. 10. 31.Beszereztünk 1 db SonalikaSolis 50 traktort a munkagép erőgép igényének kielégítésére. A felhívás előírásainak megfelelően a kötelező nyilvánosság biztosítási tevékenységet is megvalósítottuk külső szolgáltató közreműködésével a Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató és az Arculati Kézikönyvben foglaltak szerint, 1 db „D” típusú tábla került kihelyezésre megvalósítás helyszínén, továbbá aloldalt készítettünk honlapunkon.6 562 877

– Szerződések:

– Erő- és munkagép beszerzésére irányuló adásvételi szerződés (link)

– Kommunikációs tevékenység megvalósítására irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. sz. módosítása (link)

– KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01092 – Tiszaigar Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

– Fejlesztés leírása:

Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra, melyet KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01092 azonosító számon az Irányító hatóság 5 998 916 Ft. támogatásban részesítette.

A szerződött támogatás összege: 5 998 916 Ft., azaz ötmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáztizenhat forint.

A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2018. 06. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek és

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer,

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adórendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Költség elem

Mennyiség

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

14

Laptopok MS Windows környezetben

2

Monitor alapkonfiguráció

4

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.

1

Munkaállomások MS Windows környezetben

4

Switch eszköz 1.

1

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

– Szerződések:

– Hardverek és szolgáltatások beszerzésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés (link)